1. I

  I, beteckning för högre infanteriförband, t.ex. I 19 (Norrbottens regemente), IB (infanteribrigad).
 2. Gula brigaden

  Gula brigaden, en av Gustav II Adolfs militära enheter (se Gula regementet); även benämning på den infanteribrigad, IB 1, som i början av 1990-talet organiseras av Svea livgarde.
 3. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 4. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 5. pansartrupper

  pansartrupper, truppslag inom arméerna som i regel strider och förflyttas i pansrade stridsfordon, främst stridsvagnar.