1. ingenting

  ingenting [iŋ`- el. med två huvudtryck] pron. ORDLED: ing-en--ting
  Svensk ordbok
 2. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år.
 4. determinism

  determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor.
 5. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 6. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 7. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 8. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 9. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 10. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.