1. ansvarig utgivare

  ansvarig utgivare, egentligen utgivare, den befattningshavare som enligt tryckfrihetsförordningen tar hela det rättsliga ansvaret för innehållet i en tidning eller tidskrift.
 2. hybris

  hybris (grekiska), i den antika grekiska världen beteckning för sådant övermod som försökte överskrida gränsen mellan gudar och människor; okunskap om individens plats i världsordningen.
 3. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 4. ungdomsspråk

  ungdomsspråk är ett språk som ungdomar kan använda när de samtalar med varandra.

 5. intrinsikalt värde

  intrinsikalt värde, det värde något har enbart i kraft av sina inre egenskaper, sin egen natur, och alltså oberoende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter.
 6. fasta

  fasta är att låta bli att äta.
 7. kemisk jämvikt

  kemisk jämvikt, dynamiskt villkor som innebär att för varje ämne som deltar i jämvikten är hastigheterna för dess bildning och förbrukning lika.

 8. Thomas Hobbes

  Hobbes, Thomas, född 5 april 1588, död 4 december 1679, engelsk filosof.
 9. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst är värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
 10. Tycho Brahes stjärna

  Tycho Brahes stjärna, stjärna som flammade upp i stjärnbilden Cassiopeia 1572 och som observerades av Tycho Brahe på Herrevadskloster i Skåne.