1. pronomen

  pronomen, traditionell ordklass som visserligen avtecknar sig rätt tydligt mot andra ordklasser men vars undergrupper annars inte har så mycket gemensamt.
 2. Klaudios Ptolemaios

  Ptolemaios, Klaudios, död ca 170 e.Kr., grekisk astronom, geograf och matematiker, verksam i Alexandria.
 3. Tycho Brahes stjärna

  Tycho Brahes stjärna, stjärna som flammade upp i stjärnbilden Cassiopeia 1572 och som observerades av Tycho Brahe på Herrevadskloster i Skåne.
 4. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 5. ål

  ål, Anguilla anguilla, art i familjen ålfiskar.

 6. själ

  själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv.
 7. René Magritte

  Magritte, René, född 21 november 1898, död 15 augusti 1967, belgisk målare och skulptör.
 8. natriumkarbonat

  natriumkarbonat är en kemisk förening mellan natrium, kol och syre med den kemiska formeln Na 2CO 3.
 9. Gustave Flaubert

  Flaubert, Gustave, född 12 december 1821, död 8 maj 1880, fransk författare.
 10. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.