1. kamera

  kamera är ett instrument som framställer bilder, fotografier.
 2. paranoia

  paranoia, intensiva känslor och tankar relaterade till förföljelse, hot, eller konspiration; den vanligaste formen av vanföreställning.

 3. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 4. Hannibal

  Hannibal, född 247 eller 246 f.Kr., död 183 f.Kr., karthagisk fältherre, son till Hamilkar Barkas.
 5. form

  form, inom bildkonsten ofta tydlig, konkret gestalt, men formbegreppet gäller också t.ex. flytande och amorfa tillstånd – även t.ex. vågskum och dimma har form.
 6. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 7. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 8. tattare

  tattare är ett nedsättande namn på folkgruppen resande.
 9. ökenklimat

  ökenklimat är ett mycket torrt klimat och det regnar nästan aldrig.
 10. Watergateaffären

  Watergateaffären, politisk skandal i USA 1972–74.