1. common law

  common law, i sin mest vidsträckta mening alla de rättssystem som härstammar från engelsk rätt (i komparativ rätt talar man om en common law-familj av rättsordningar, inkluderande bl.a. amerikansk, australisk och delvis indisk rätt).
 2. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 3. kyrkotonart

  kyrkotonart, oegentligt även kyrkoton, ett system av tonsläkten som närmast tillämpas på den gregorianska sångens melodier.
 4. platina

  platina är en metall.
 5. nyår

  nyår är när ett nytt år börjar.

 6. datorspelsbranschen

  datorspelsbranschen, verksamhet inom datorspelsindustrin som utgörs av hårdvarutillverkare (konsolproducenter) och mjukvaruproducenter (spelproducenter).
 7. Jeremia

  Jeremia, en av Gamla Testamentets profeter, huvudperson i Jeremias bok.
 8. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen är de krig som bröt ut 1991 när Jugoslavien delades upp i flera självständiga länder.
 9. Helena

  Helena (grekiska Helenē), i grekisk mytologi dotter till kung Tyndareos av Sparta (egentligen Zeus, i skepnad av en svan) och Leda, syster till Klytaimnestra och till dioskurerna (Kastor och Polydeukes).
 10. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.