1. inhuman

  inhuma´n adj. ~t ORDLED: in-hum-an
  Svensk ordbok
 2. inhumana vapen

  inhumana vapen, egentligen särskilt inhumana vapen, term inom krigets lagar: vapen som på grund av sin verkan inte får användas enligt folkrätten, antingen därför att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de förorsakar s.k. onödigt lidande.
 3. höghastighetsvapen

  höghastighetsvapen kan alla vapen kallas vars projektiler har hög hastighet.
 4. Barbara Frischmuth

  Frischmuth, Barbara, född 1941, österrikisk författare.
 5. Gökboet

  Gökboet, originaltitel One Flew Over the Cuckoo’s Nest, amerikansk film i regi av Miloš Forman (premiär 1975).
 6. Vapenkonventionen

  Vapenkonventionen, FN:s konvention av 1980 om vissa särskilt inhumana vapen.
 7. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 8. humanitär rätt

  humanitär rätt, regelkomplex inom folkrätten.
 9. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 10. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.