1. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 2. pälshandel.

  pälshandel. På grund av varans förhållandevis höga värde och låga vikt har pälshandeln länge varit betydelsefull.
 3. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.
 4. Laurent Gbagbo

  Gbagbo, Laurent, född 31 maj 1945, ivoriansk historiker och politiker, president 2000–10.

 5. laservapen

  laservapen, vapen som utnyttjar laserstrålning för att störa, skada eller förstöra ett mål.
 6. Europarådet

  Europarådet, europeisk mellanstatlig samarbetsorganisation, bildad 5 maj 1949 för att ”åstadkomma en närmare förening mellan medlemmarna, för att trygga och realisera deras gemensamma ideal och principer och att främja deras ekonomiska och sociala utveckling” (rådsstadgan, artikel 1). (Europarådet är ej att förväxla med Europeiska rådet eller Europeiska unionens råd.)
 7. mina

  mina, en med tändanordning försedd sprängladdning, oftast innesluten i en behållare av plåt eller glasfiber.
 8. konfektionsindustri

  konfektionsindustri, den del av sömnadsindustrin som avser tillverkning av kläder.