1. ini

  ini [in´i äv. in`i] prep. ORDLED: in--i
  Svensk ordbok
 2. iniopterygier

  iniopterygier, Iniopterygiformes, ordning utdöda broskfiskar från karbon (ca 320–290 miljoner år gamla) av ovanligt utseende.
 3. initialord

  initialord, initialförkortning, akronym, ord bildat av begynnelsebokstäverna i ett flerordigt uttryck.
 4. initiering

  initiering, i sprängtekniken ett förlopp som tillför erforderlig aktiveringsenergi till sprängämne så att sönderfall inleds, t.ex. en detonation.
 5. initialcell

  initialcell, cell i meristem (delningsvävnad hos växt) som genom sina delningar ger upphov till övriga meristemceller och indirekt organets övriga celler.
 6. initiationsrit

  initiationsrit, detsamma som invigningsrit; se övergångsrit.
 7. initiator

  initiator, kemiskt ämne med sådan reaktivitet att det kan sätta igång en kemisk reaktion, såsom polymerisation, oxidation eller detonation.
 8. Iniö

  Iniö, f.d. kommun i Åbolands skärgård, Egentliga Finland, Finland.
 9. initial

  initial, begynnelsebokstav, första bokstaven i ett ord eller av ett kapitel eller avsnitt i en bok, framhävd genom storlek och efter hand allt mer genom dekor.
 10. initialsprängämne

  initialsprängämne, äldre benämning på tändämne.