1. initialvärdesproblem

  initialvärdesproblem, ett beräkningsproblem där man följer en lösningskurva till en differentialekvation framåt i tiden från en given punkt, begynnelsevärdet eller initialvärdet.
 2. initiering

  initiering (av initiera, av latin initio ’inviga’), inom sociologin ritual eller ceremoni genom vilken en individ uppnår en ny social position, exempelvis tas upp i de vuxnas krets med en ny uppsättning rättigheter och skyldigheter.
 3. initiativrätt

  initiativrätt, rätt att väcka förslag i riksdag eller kommunalt organ.
 4. Inigo Jones

  Jones, Inigo, 1573–1652, engelsk arkitekt, målare och teaterdekoratör, kunglig arkitekt 1615–42.
 5. initiativkraft

  initiativkraft [-tsiati`v-] subst. ~en ORDLED: initi-at-iv--kraft-en
  Svensk ordbok
 6. initiativtagare

  initiativtagare [-tsiati`v-] subst. ~n äv. initiativtagarn, plur. ~, best. plur. initiativtagarna ORDLED: initi-at-iv--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 7. initialord

  initialord [-tsia`l-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: initi-al--ord-et
  Svensk ordbok
 8. inifrån

  2in`ifrån prep. ORDLED: in--i-från
  Svensk ordbok
 9. initiation

  initiation [-tsiaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: initi-at-ion-en
  Svensk ordbok
 10. initial

  2initial [-tsia´l] subst. ~en ~er ORDLED: initi-al-en
  Svensk ordbok