1. initiera

  initiera [-tsie´ra] verb ~de ~t ORDLED: initi-er-ar SUBST.: initierande, initiering; initiation (till 2)
  Svensk ordbok
 2. initial

  1initial [-tsia´l] adj. ~t ORDLED: initi-al
  Svensk ordbok
 3. initiativ

  initiativ [-tsiati´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: initi-at-iv-et
  Svensk ordbok
 4. inifrån

  1in`ifrån adv. ORDLED: in--i-från
  Svensk ordbok
 5. initierad

  initierad [-tsie´rad] adj. initierat ORDLED: initi-er-ad
  Svensk ordbok
 6. initialsprängämne

  initialsprängämne [-tsia`l-] subst. ~t ~n ORDLED: initi-al--spräng-ämnet
  Svensk ordbok
 7. initiationsrit

  initiationsrit [-tsiaʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: initi-at-ions--rit-en
  Svensk ordbok
 8. initiativrik

  initiativrik [-tsiati`v-] adj. ~t ORDLED: initi-at-iv--rik
  Svensk ordbok
 9. inigenom

  inigenom [in´- el. med två huvudtryck] prep. ORDLED: in--i-gen-om
  Svensk ordbok
 10. HIPC-initiativet

  HIPC-initiativet, engelska Heavily Indebted Poor Countries Initiative, skuldlättnadsprogram för tungt skuldsatta fattiga länder, initierat 1996 av Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken.