1. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
 2. azteker

  azteker var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var maya och inka).
 3. maya

  maya var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och inka).

 4. Machu Picchu

  Machu Picchu, ruinstad ca 70 km nordväst om Cuzco, Peru, uppförd i inkariket omkring 1450.
 5. indianer

  indianer kallas urinvånarna i Amerika, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1400-talet.
 6. skrift

  skrift, ett konventionellt system för kommunikation genom på föremål gjorda tecken, så utformat att texter i princip entydigt kan överföras till tal.
 7. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 8. conquistadorer

  conquistadorer är ett ord för spanska äventyrare som erövrade delar av Amerika på 1500-talet.
 9. Cuzco

  Cuzco, Cusco, huvudstad i departementet med samma namn, södra Peru; 359 900 invånare (2010).
 10. australisk fotboll

  australisk fotboll, egentligen Australian rules football, ett snabbt och hårt bollspel som spelas av två artonmannalag på en stor oval spelplan.