1. Bolivia

  Bolivia, stat i Sydamerika.

 2. inkiett

  inkiett´ [iŋk- el. äŋk-] adj., neutr. ~ ORDLED: in-kiett
  Svensk ordbok
 3. inkarnera

  inkarne´ra verb ~de ~t ORDLED: in-karn-er-ar SUBST.: inkarnerande; inkarnation
  Svensk ordbok
 4. situation

  situation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. hink

  hink subst. ~en ~ar ORDLED: hink-en
  Svensk ordbok
 6. kast

  2kast subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kast-et
  Svensk ordbok