1. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 2. rymdåldern

  rymdåldern, populär benämning på den epok som inleddes 4 oktober 1957, då uppsändningen av den första konstgjorda jordsatelliten, Sputnik (som vägde 84 kg), genomfördes i Sovjetunionen.

 3. Fidel Castro

  Castro, Fidel, född 13 augusti 1926 eller 1927, död 26 november 2016, kubansk politiker, landets ledare 1959–2008, bror till Raúl Castro.

 4. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 5. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 6. frihandel

  frihandel, internationell handel som är fri från myndighetsingrepp såsom tullar, kvoter eller andra bestämmelser.

 7. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 8. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 9. yttrandefrihetsgrundlagen

  yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, en särskild grundlag till skydd för yttrandefriheten i bl.a. radio, television, filmer, videogram och ljudupptagningar samt för webbplatser på internet.

 10. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.