1. sats

  sats subst. ~en ~er ORDLED: sats-en
  Svensk ordbok
 2. till

  2till adv.
  Svensk ordbok
 3. tänka

  tänk`a verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: tänkande (till 1); tanke (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 4. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. löpa

  1lö`pa verb löpte åld. lopp, löpt åld. lupit, pres. löper ORDLED: löp-er SUBST.: löpande, löpning (till 1 och 5); lopp (till 1), löp (till 1)
  Svensk ordbok
 6. stycke

  styck`e subst. ~t ~n ORDLED: styck-et
  Svensk ordbok
 7. leva

  le`va verb levde, levt el. ~t, pres. lever ORDLED: lev-er SUBST.: levande (till 1--4); liv (till 1,2,4 och 5)
  Svensk ordbok
 8. dag

  dag subst. ~en vard. dan, åld. genitiv ~sens, plur. ~ar vard. dar, åld. genitiv plur. ~a ORDLED: dag-en
  Svensk ordbok
 9. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok
 10. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok