1. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 2. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 3. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 4. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 5. el-Alamein

  el-Alamein, al-˙Alamayn, litet järnvägssamhälle i norra Egypten, 100 km väster om Alexandria.
 6. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 7. Josef Stalin

  Josef Stalin var en sovjetisk politiker och Sovjetunionens kommunistiske diktator från slutet av 1920-talet till sin död 1953.

 8. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 9. Josef Mengele

  Mengele, Josef, född 1911, död troligen 1978 eller 1979, tysk läkare och SS-officer.
 10. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.