1. kloster

  kloster, från omvärlden avskild religiös gemenskap av munkar eller nunnor som ägnar sig åt att söka Gud och/eller den egna fullkomligheten och lever efter en gemensam regel.
 2. ryggmärg

  ryggmärg, medulla spinalis, del av det centrala nervsystemet hos ryggradsdjuren.
 3. Den gudomliga komedin

  Den gudomliga komedin, Divina Commedia, den florentinske författaren Dante Alighieris främsta verk, fullbordat omkring 1320.

 4. blod

  blod, hos människa och andra djur en kroppsvätska med förmåga att ta upp, transportera och leverera bl.a. syre, koldioxid, näringsämnen och ämnesomsättningsprodukter till och från kroppens vävnader och organ.
 5. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 6. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 7. ramberättelse

  ramberättelse, berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser.
 8. endocytos

  endocytos, samlingsterm för upptaget i en cell av bakterier, död vävnad och främmande partiklar, fagocytos, och av substanser i lösning, pinocytos.
 9. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.
 10. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.