1. atoll

  atoll, en av djupt vatten omgiven ring- eller hästskoformig korallö som mer eller mindre innesluter en grund lagun.
 2. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 3. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 4. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 5. kedjereaktion

  kedjereaktion, i fysik och kemi en reaktion eller process som genererar produkter, vilka i sin tur ger upphov till nya reaktioner av samma slag.
 6. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.
 7. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 8. systematik

  systematik, inom biologin vetenskapen om organismernas släktskapsförhållanden samt deras systematiska ordnande, i vid mening vetenskapen om de processer och mönster, såväl utvecklingshistoriska som nutida, som berör organismernas mångfald, mångformighet och släktskap.
 9. allmänna relativitetsteorin

  allmänna relativitetsteorin, den teori för gravitationen (kraftverkan mellan materiella kroppar, tyngdkraften), som Albert Einstein utvecklade i början av 1900-talet och som i sin fullständiga form publicerades 1916.
 10. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.