1. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 2. sekretion

  sekretion, frisättning av sekret från en cell eller en körtel.
 3. komplex

  komplex, svåröverskådligt sammansatt helhet: sammansatt kemisk förening, se koordinationskemi och komplexbildning.
 4. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 5. kemiska tecken

  kemiska tecken, benämning på de atomsymboler i form av bokstavsbeteckningar som används i kemisk notation, och i kemiska formler representerar en för varje grundämne karakteristisk massa.
 6. frukt

  frukt kallar vi en del produkter från växtriket som är nyttiga och goda att äta, ofta lite saftiga och söta.
 7. Terrakottaarmén

  Terrakottaarmén, kinesiska bingmayong, en större samling gravstatyer av terrakotta.

 8. arkimedesskruv

  arkimedesskruv, en i ett cylindriskt hölje innesluten spiral med roterande axel, som ställs i en spetsig vinkel mot vattennivån.
 9. inklusion

  inklusion, i mängdläran den relation som råder mellan en mängd och en annan mängd som innehåller den.
 10. Globen

  Globen, egentligen Ericsson Globe, tidigare Stockholm Globe Arena, arena för sport och kultur i Johanneshov, Stockholm, uppförd 1986–88.