1. ryggrad

  rygg`rad subst. ~en ~er ORDLED: rygg--rad-en
  Svensk ordbok
 2. mina

  mi`na subst. ~n minor ORDLED: min-an
  Svensk ordbok
 3. innehålla

  inn`ehålla verb innehöll innehållit innehållen innehållna, pres. innehåller ORDLED: inne--håll-er SUBST.: innehållande (till 3), innehållning (till 3)
  Svensk ordbok
 4. omge

  omge äv. omgiva [åm`-] verb omgav, omgett el. omgivit, omgiven omgivna, pres. omger äv. omgiver ORDLED: om--giv-it SUBST.: omgivande
  Svensk ordbok
 5. exercera

  exerce´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-erc-er-ar SUBST.: exercerande; exercis
  Svensk ordbok
 6. frysa

  1fry`sa verb frös frusit frusen frusna, pres. fryser ORDLED: frys-er SUBST.: frysande, frysning
  Svensk ordbok
 7. trång

  trång adj. ~t, komp. trängre [träŋ´-] äv. ~are, superl. trängst äv. ~ast ORDLED: träng-re
  Svensk ordbok
 8. sladd

  sladd subst. ~en ~ar ORDLED: sladd-en
  Svensk ordbok