1. metanhydrat

  metanhydratmetanklatratisliknande kemisk struktur där metan innesluts av vattenmolekyler.

 2. oligodendrogliaceller

  oligodendrogliaceller, oligodendrocyter, celler med få utskott, en typ av glia- eller stödjeceller i det centrala nervsystemet.
 3. konfidensintervall

  konfidensintervall, statistisk term, den vanligaste formen av osäkerhetsintervall.
 4. sesamben

  sesamben, skelettdel som är innesluten i en sena nära fästet, t.ex. knäskålen (patella) och de kulformiga benen i de korta stortåmusklernas senor på undersidan.
 5. JET

  JET, Joint European Torus, den största fusionsforskningsanläggningen i sitt slag i världen, belägen vid Culham nära Abingdon i Storbritannien.

 6. blåsinstrument

  blåsinstrument, musikinstrument hos vilket en avgränsad luftmängd utgör det vibrerande element som bestämmer tonhöjd och klangfärg.
 7. sjurygg

  sjurygg, Cyclopterus lumpus, art i fiskfamiljen sjuryggar.
 8. magnetosfär

  magnetosfär uppstår genom jordens magnetfält och solvinden.
 9. korn

  korn, Hordeum, släkte gräs som hör hemma i den norra tempererade zonen och som omfattar ca 20 arter ett-, två- eller fleråriga stråväxter, vilkas småax sitter i ett toppställt ax.

 10. hals

  hals, kroppsdel som länkar samman bålen med huvudet.