1. JET

  JET, Joint European Torus, den största fusionsforskningsanläggningen i sitt slag i världen, belägen vid Culham nära Abingdon i Storbritannien.

 2. aubergine

  aubergine, aubergin, äggplanta, Solanum melongena, art i familjen potatisväxter.

 3. biokemisk syreförbrukning

  biokemisk syreförbrukning, engelska biochemical oxygen demand, BOD, en av flera parametrar vid bedömningen av renhetsgraden hos vatten.
 4. fusion

  fusion, kärnfusion, i fysiken reaktion mellan två atomkärnor som leder till en sammansmältning, varvid en tyngre kärna bildas.

 5. koerciv fältstyrka

  koerciv fältstyrka (av latin coerceo ’sammanhålla’, ’innesluta’, ’omsluta’, av co-, se ko-, och arceo ’innesluta’, ’kvarhålla’), tidigare koercitivkraft, magnetfält som behövs för att magnetiseringen i ett ferromagnetiskt material skall tvingas ner till noll, efter att det varit magnetiserat till mättnad.
 6. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 7. sjurygg

  sjurygg, Cyclopterus lumpus, art i fiskfamiljen sjuryggar.
 8. fjäder

  fjäder är ett mekaniskt föremål som kan fånga upp krafter när den belastas med något.
 9. kontinuitetsekvation

  kontinuitetsekvation, formel använd inom t.ex. fysik, kemi och mekanik för att i matematisk form föreskriva att en kvantitet konserveras, dvs. är oförstörbar.
 10. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.