1. insättningsgaranti

  insättningsgaranti, insättarskydd, statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem som innebär ett av staten garanterat skydd för kundernas insättningar i bl.a. banker i händelse av att banken skulle gå i konkurs.
 2. insättarskydd

  insättarskydd, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 3. insätta

  in`sätta verb insatte insatt, pres. insätter ORDLED: in--sätt-er SUBST.: insättande, insättning (till 3); insats (till 1)
  Svensk ordbok
 4. insättning

  in`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: in--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. statlig insättningsgaranti

  statlig insättningsgaranti, lagstadgat garantisystem, se insättningsgaranti.
 6. livräddningsbåt

  livräddningsbåt, räddningsbåt som insätts vid sjönöd men i motsats till livbåt är stationerad i land.
 7. installation

  installation, inmontering av t.ex. el- eller VVS-teknisk apparatur; även benämning på inmonterad apparatur.
 8. -plegi

  -plegi, efterled som förekommer i medicinska benämningar på snabbt insättande förlamning.
 9. zolpidem

  zolpidem , sömnmedel med snabbt insättande effekt.
 10. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.