1. akut buk

  akut buk, läkarens benämning på tillstånd med akut insättande buksmärta där diagnosen ännu inte fastställts.
 2. protesinfektion

  protesinfektion, infektion efter insättande av en protes, t.ex. i höft eller knä, oftast orsakad av stafylokocker.
 3. epentes

  epentes, inskott av ett ljud eller en bokstav inne i ett ord, t.ex. d i mindre av ursprungligt minre.
 4. zopiklon

  zopiklon , sömnmedel med snabbt insättande och kortvarig effekt, som därför kan användas vid insomningsproblem.
 5. installation

  installation, högtidlig akt genom vilken vissa ämbetsmän och kyrkliga tjänsteinnehavare insätts i sina ämbeten.
 6. medlemsbank

  medlemsbank, bank i form av ekonomisk förening, med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet.
 7. kälning

  kälning, fason , den särskilda ram som i en fyllningsdörr kan insättas mellan fyllningen och ramstycket.
 8. paraplegi

  paraplegi, medicinsk term för (snabbt insättande) förlamning i båda benen, t.ex. efter plötslig ryggmärgsavskärning vid olycksfall.
 9. genbibliotek

  genbibliotek används för att identifiera och isolera gener från en organisms arvsmassa.
 10. erkännande

  erkännande, inom processrätten en förklaring varigenom någon vidgår ett för honom oförmånligt konkret sakförhållande.