1. check

  check, skriftlig order av någon till en bank att betala ett visst belopp till angiven mottagare eller innehavaren själv.
 2. lente

  lente, led i benämning på läkemedel med långsamt insättande och långvarig verkan.
 3. redovisningsmedel

  redovisningsmedel, pengar som innehas för annans räkning och som ska hållas avskilda från den redovisningsskyldiges egna pengar i syfte att säkerställa ägarens rätt att få ut dem om den redovisningsskyldige skulle bli insolvent eller gå i konkurs (s.k. separationsrätt).
 4. halotan

  halotan, 2-bromo-1,1,1-trifluoro-2-kloroetan, narkosmedel för inandning.
 5. intronisation

  intronisation, en härskares insättande i sitt ämbete, tronbestigning.
 6. kapitaltäckning

  kapitaltäckning, krav i banklagstiftningen på ett visst relationsförhållande mellan bankernas egna kapital och deras placeringar och garantiförbindelser.
 7. sparbank

  sparbank, bank utan enskilt vinstintresse med syfte att främja sparsamhet, en uppgift som i Sverige uppfylls genom bl.a. fullständig bankverksamhet, ekonomisk rådgivning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning i sparfrågor.
 8. bornholmssjuka

  bornholmssjuka, epidemisk pleurodyni, myalgia epidemica, infektionssjukdom hos människa orsakad av humant coxsackievirus B, ett virus i gruppen enterovirus.
 9. Konstantinska donationen

  Konstantinska donationen, latin Con­sti­tutum Constantini, förfalskad urkund, tillkommen på 700- eller 800-talet.
 10. Malcolm II

  Malcolm II, född ca 954, död 1034, kung av Skottland från 1005.