1. banklagstiftning

  banklagstiftning, lagstiftning med syfte att bl.a. skydda insättare, låntagare och köpare av banktjänster samt garantera ett fungerande betalningssystem och kontroll av bankväsendet.
 2. ouabain

  ouabain, G-strofantin, en glykosid som utvinns ur frön av lianen Strophantus gratus eller ur barken av trädet Acokanthera schimperi.
 3. subaraknoidalblödning

  subaraknoidalblödning, blödning mellan hjärnans spindelvävshinna ( araknoidea) och dess mjuka hinna ( pia mater), oftast orsakad av ett sprucket pulsåderbråck (aneurysm) eller kärlmissbildning (arteriovenös kärlmissbildning).
 4. barbiturater

  barbiturater, sömnmedel framställda från barbitursyra.
 5. kataplexi

  kataplexi, plötsligt insättande, kortvarig minskning av muskeltonus, utlöst av emotionella reaktioner såsom förvåning, rädsla eller glädje.
 6. shofar

  shofar, shofar, böjt flackt vädurshorn som använts som blåsinstrument i den judiska gudstjänsten sedan Gamla Testamentets tid.

 7. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 8. installation

  installation, konstart där konstnären medvetet inkluderar rummet eller platsen och betraktaren i konstverket.
 9. stridsflygplan

  stridsflygplan, flygplan utrustat för insats i krig av flygburna vapen eller spaningsuppgifter.
 10. fälttjänstövning

  fälttjänstövning, i allmänt språkbruk vanligen manöver, större militär övning med staber och förband under krigsliknande förhållanden.