1. epentes

  epentes, inskott av ett ljud eller en bokstav inne i ett ord, t.ex. d i mindre av ursprungligt minre.
 2. zopiklon

  zopiklon , sömnmedel med snabbt insättande och kortvarig effekt, som därför kan användas vid insomningsproblem.
 3. medlemsbank

  medlemsbank, bank i form av ekonomisk förening, med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva bankverksamhet.
 4. kälning

  kälning, fason , den särskilda ram som i en fyllningsdörr kan insättas mellan fyllningen och ramstycket.
 5. paraplegi

  paraplegi, medicinsk term för (snabbt insättande) förlamning i båda benen, t.ex. efter plötslig ryggmärgsavskärning vid olycksfall.
 6. erkännande

  erkännande, inom processrätten en förklaring varigenom någon vidgår ett för honom oförmånligt konkret sakförhållande.
 7. check

  check, skriftlig order av någon till en bank att betala ett visst belopp till angiven mottagare eller innehavaren själv.
 8. livbåt

  livbåt, båt som medförs av fartyg och ingår i dess utrustning för räddning av de ombordvarande i händelse av sjönöd.
 9. fälttjänstövning

  fälttjänstövning, i allmänt språkbruk vanligen manöver, större militär övning med staber och förband under krigsliknande förhållanden.
 10. lente

  lente, led i benämning på läkemedel med långsamt insättande och långvarig verkan.