1. redovisningsmedel

  redovisningsmedel, pengar som innehas för annans räkning och som ska hållas avskilda från den redovisningsskyldiges egna pengar i syfte att säkerställa ägarens rätt att få ut dem om den redovisningsskyldige skulle bli insolvent eller gå i konkurs (s.k. separationsrätt).
 2. halotan

  halotan, 2-bromo-1,1,1-trifluoro-2-kloroetan, narkosmedel för inandning.
 3. intronisation

  intronisation, en härskares insättande i sitt ämbete, tronbestigning.
 4. kapitaltäckning

  kapitaltäckning, krav i banklagstiftningen på ett visst relationsförhållande mellan bankernas egna kapital och deras placeringar och garantiförbindelser.
 5. sparbank

  sparbank, bank utan enskilt vinstintresse med syfte att främja sparsamhet, en uppgift som i Sverige uppfylls genom bl.a. fullständig bankverksamhet, ekonomisk rådgivning, publiceringsverksamhet och opinionsbildning i sparfrågor.
 6. bornholmssjuka

  bornholmssjuka, epidemisk pleurodyni, myalgia epidemica, infektionssjukdom hos människa orsakad av humant coxsackievirus B, ett virus i gruppen enterovirus.
 7. Konstantinska donationen

  Konstantinska donationen, latin Con­sti­tutum Constantini, förfalskad urkund, tillkommen på 700- eller 800-talet.
 8. Malcolm II

  Malcolm II, född ca 954, död 1034, kung av Skottland från 1005.
 9. inlåning

  inlåning, inlåning från allmänheten, de pengar från bl.a. hushåll och företag som sätts in på ett konto i en bank eller annat kreditinstitut.
 10. interventionell radiologi

  interventionell radiologi, specialiserad form av radiologi där man utför medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- eller ultraljudsundersökning.