1. barbiturater

  barbiturater, sömnmedel framställda från barbitursyra.
 2. kataplexi

  kataplexi, plötsligt insättande, kortvarig minskning av muskeltonus, utlöst av emotionella reaktioner såsom förvåning, rädsla eller glädje.
 3. shofar

  shofar, shofar, böjt flackt vädurshorn som använts som blåsinstrument i den judiska gudstjänsten sedan Gamla Testamentets tid.

 4. kröning

  kröning, högtidlig akt varigenom en regent insätts i sin värdighet.
 5. islamiskt bankväsen

  islamiskt bankväsen, de islamiska banker och finansinstitut som arbetar enligt tolkning av de islamiska finansiella principerna, framför allt dess förbud mot riba.
 6. installation

  installation, konstart där konstnären medvetet inkluderar rummet eller platsen och betraktaren i konstverket.
 7. stridsflygplan

  stridsflygplan, flygplan utrustat för insats i krig av flygburna vapen eller spaningsuppgifter.
 8. metamfetamin

  metamfetamin, centralstimulerande amfetaminderivat som ger ett starkare och snabbare insättande rus än amfetamin och anses leda till kraftigare beroende.
 9. situs inversus

  situs inversus, spegelvändning av kroppens inre organ.
 10. anoxi

  anoxi, syrebrist i vävnader eller organ.