1. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 2. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 3. håravfall

  hå`ravfall subst. ~et ORDLED: hår--av-fall-et
  Svensk ordbok
 4. investitur

  investitu´r subst. ~en ORDLED: in-vest-it-ur-en
  Svensk ordbok
 5. installera

  installe´ra verb ~de ~t ORDLED: in-stall-er-ar SUBST.: installerande, installering; installation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. ryggskott

  rygg`skott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rygg--skott-et
  Svensk ordbok
 7. sätta in

  sätta in´ verb satte satt, pres. sätter ORDLED: sätt-er SUBST.: insättande, insättning
  Svensk ordbok
 8. installation

  installation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-stall-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. inviga

  in`viga verb invigde invigt, pres. inviger ORDLED: in--vig-er SUBST.: invigande, invigning
  Svensk ordbok
 10. resurs

  resurs´ subst. ~en ~er ORDLED: resurs-en
  Svensk ordbok