1. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 2. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 3. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen, Civil Rights Movement, benämning på de grupper och organisationer i USA som arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens ”åtskild men lika”-beslut 1896.

 4. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 5. insektsbekämpning

  insektsbekämpning kan vara förebyggande, odlingsteknisk, mekanisk, biologisk, fysikalisk, kemisk eller integrerad.
 6. insektsgifter

  insektsgifter, vardaglig benämning på insekticider.
 7. insektsangrepp

  insektsangrepp, gnag eller annan inverkan av insekter på levande eller dött material.
 8. insexnyckel

  insexnyckel, sexkantnyckel, nyckel för åtdragning av insexskruv.

 9. insertion

  insertion, anatomisk term för infästning av en muskelsena i skelettet, insertio tendinis, senans fäste.
 10. insertion

  insertion, odontologisk term för insättande av tandprotes i munhålan.