1. terminsaffär

  termi`nsaffär subst. ~en ~er ORDLED: term-ins--af-fär-en
  Svensk ordbok
 2. porslinskrossning

  porsli`nskrossning subst. ~en ORDLED: porsl-ins--kross-ning-en
  Svensk ordbok
 3. efterklok

  ef`terklok adj. ~t ORDLED: efter--klok
  Svensk ordbok
 4. terminsavgift

  termi`nsavgift subst. ~en ~er ORDLED: term-ins--av-gift-en
  Svensk ordbok
 5. oförstående

  o`förstående adj., ingen böjning ORDLED: o--för-stå-ende
  Svensk ordbok
 6. förnuftig

  förnuf´tig adj. ~t ORDLED: för-nuft-ig
  Svensk ordbok
 7. resignera

  resignera [-siŋne´- el. -sinje´-] verb ~de ~t ORDLED: re-sign-er-ar SUBST.: resignerande, resignering; resignation
  Svensk ordbok
 8. skygglapp

  skygg`lapp subst. ~en ~ar ORDLED: skygg--lapp-en
  Svensk ordbok
 9. gunås

  gunå´s interj. ORDLED: gu-nås
  Svensk ordbok
 10. förstås

  förstås´ adv. ORDLED: för-stås
  Svensk ordbok