1. klarsynt

  kla`rsynt adj., neutr. ~ ORDLED: klar--syn-ta
  Svensk ordbok
 2. självklar

  själ`vklar adj. ~t ORDLED: själv--klar
  Svensk ordbok
 3. naturligtvis

  natu´rligtvis adv. ORDLED: nat-ur-ligt-vis
  Svensk ordbok
 4. oförståelse

  o`förståelse subst. ~n ORDLED: o--för-stå-els-en
  Svensk ordbok
 5. insikt

  in`sikt subst. ~en ~er ORDLED: in--sikt-en
  Svensk ordbok
 6. visst

  visst adv.
  Svensk ordbok
 7. förnuft

  förnuf´t subst. ~et ORDLED: för-nuft-et
  Svensk ordbok
 8. begripa

  begri´pa verb begrep begripit begripen begripna, pres. begriper ORDLED: be-grip-er SUBST.: begripande
  Svensk ordbok
 9. intellekt

  intellek´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: intel-lekt-et
  Svensk ordbok
 10. allvar

  all`var [långt sista a] subst. ~et ORDLED: all-var-et
  Svensk ordbok