1. synas

  sy`nas verb syntes synts ORDLED: syn-as
  Svensk ordbok
 2. rätta

  1rätt`a subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. förstånd

  förstån´d subst. ~et ORDLED: för-stånd-et
  Svensk ordbok
 4. situation

  situation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: situ-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. begränsning

  begrän´sning subst. ~en ~ar ORDLED: be-gräns-ning-en
  Svensk ordbok
 6. medveten

  me`dveten adj. medvetet medvetna ORDLED: med--vet-en
  Svensk ordbok
 7. ko

  ko subst. ~n ~r ORDLED: kor-na
  Svensk ordbok
 8. slöja

  1slöj`a subst. ~n slöjor ORDLED: slöj-an
  Svensk ordbok
 9. förstå

  förstå´ verb förstod ~tt, pres. ~r ORDLED: för-står SUBST.: förstående (till 1 och 2); förståelse (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. skilja

  skil`ja verb skilde skilt, pres. skiljer ORDLED: skilj-er SUBST.: skiljande
  Svensk ordbok