1. lära

  2lä`ra verb lärde lärt, pres. lär ORDLED: lär-de SUBST.: lärande
  Svensk ordbok
 2. kvalitet

  kvalitet [-te´t el. -te´] subst. ~en [-te´ten el. -te´n] ~er [-te´ter el. -te´er] el. kvalité ~n ~er ORDLED: kval-itet-en, kval-it-én
  Svensk ordbok
 3. fatta

  fatt`a verb ~de ~t ORDLED: fatt-ar SUBST.: fattande, fattning (till 1)
  Svensk ordbok
 4. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok
 5. mången

  mång`en pron. månget el. ibl. mångt, många; som komp. till många används fler el. flera; som superl. till många används flest ORDLED: mång-en
  Svensk ordbok
 6. gräs

  gräs subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gräs-et
  Svensk ordbok
 7. se

  se verb såg sett, pres. ser SUBST.: seende
  Svensk ordbok