1. inseminera

  insemine´ra verb ~de ~t ORDLED: in-sem-in-er-ar SUBST.: inseminerande, inseminering; insemination
  Svensk ordbok
 2. inseglingsränna

  in`seglingsränna subst. ~n inseglingsrännor ORDLED: in-segl-ings--ränn-an
  Svensk ordbok
 3. insekticid

  insektici´d subst. ~en ~er ORDLED: in-sekti-cid-en
  Svensk ordbok
 4. insektsätare

  in`sektsätare subst. ~n äv. insektsätarn, plur. ~, best. plur. insektsätarna ORDLED: in-sekts--ät-ar-en
  Svensk ordbok
 5. insemination

  insemination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-sem-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. insektssax

  in`sektssax subst. ~en ~ar ORDLED: in-sekts--sax-en
  Svensk ordbok
 7. inseende

  in`seende subst. ~t ORDLED: in--se-end-et
  Svensk ordbok
 8. insexnyckel

  in`sexnyckel subst. ~n insexnycklar ORDLED: in-sex--nyckl-ar
  Svensk ordbok
 9. insektsnål

  in`sektsnål subst. ~en ~ar ORDLED: in-sekts--nål-en
  Svensk ordbok
 10. insegel

  in`segel subst. inseglet, plur. ~, best. plur. inseglen ORDLED: in--segl-et
  Svensk ordbok