1. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.

 2. manhål

  manhål, öppning i tryckkärl, rörledningar, tankar etc., genom vilken en person kan komma in och inspektera, reparera etc.
 3. Nicolae Ceaușescu

  Ceaușescu, Nicolae, född 26 januari 1918, död 25 december 1989, rumänsk politiker, sitt lands härskare 1965–89.
 4. Napoleon I

  Napoleon I hette egentligen Napoléon Bonaparte. Han styrde Frankrike från 1799 till 1814 och i hundra dagar 1815.
 5. National Physical Laboratory

  National Physical Laboratory, NPL , Teddington, Storbritannien, brittisk nationell provningsanstalt, där nationell utrustning för mätstandard utvecklas och underhålls.
 6. kuldoskopi

  kuldoskopi, culdoskopi, en metod att inspektera organen i lilla bäckenet hos kvinnan.
 7. ortokromatisk film

  ortokromatisk film, svartvit film som gjorts känslig för alla färger utom rött och brandgult (orange).
 8. hepatoskopi

  hepatoskopi, inspektion av leverns yta vid laparoskopi (endoskopi av bukhålan).
 9. ileoskopi

  ileoskopi (av ileo- och grekiska - skopia ’-undersökning’, en bildning till skopeō ’betrakta’, ’iaktta’), endoskopisk undersökning där slutet av tunntarmen direkt kan inspekteras med ett böjligt instrument (koloskop) som förs in via ändtarmsöppningen och tjocktarmen.
 10. Heinrich Himmler

  Himmler, Heinrich, född 7 oktober 1900, död 23 maj 1945, tysk politiker (nazist).