1. Sprängämnesinspektionen

  Sprängämnesinspektionen, SÄI, f.d. myndighet för frågor rörande brandfarliga och explosiva varor.
 2. thorakoskopi

  thorakoskopi, undersökning av brösthålans inre med hjälp av ett rörformat kikarinstrument, thorakoskop, som förs in mellan två revben.
 3. inspektionsparadoxen

  inspektionsparadoxen, fenomen vid statistiska undersökningar som yttrar sig så att just de enheter som inspekteras i medeltal är större, blir äldre, etc., än vad som gäller för övrigt.
 4. Odorico da Pordenone

  Pordenone, Odorico da, född ca 1265, död 1331, italiensk franciskanmunk och asienmissionär.
 5. länsskolnämnd

  länsskolnämnd, tidigare statlig myndighet i varje län för tillsyn av skolväsendet.
 6. länsläkare

  länsläkare, tidigare benämning på den läkare som förestod länsläkarorganisationen och som under Socialstyrelsen hade till uppgift att i varje län såsom rådgivande och inspekterande organ främja hälsovården, följa planeringen och utöva tillsyn av personalen inom hälso- och sjukvården.
 7. sandsteklar

  sandsteklar, Ammophila och Podalonia, släkten i insektsfamiljen grävsteklar, i Sverige med vardera tre arter.
 8. artroskopi

  artroskopi, metod att inspektera en led med hjälp av ett i leden infört smalt kikarinstrument med optik och belysning; utförs efter bedövning.
 9. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.
 10. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.