1. fysikaliska undersökningsmetoder

  fysikaliska undersökningsmetoder, sammanfattande benämning på de metoder som en läkare använder vid undersökningen av en patient och vilka bygger på vad läkaren kan se, höra, känna och lukta.
 2. skeppsbyggnad

  skeppsbyggnad, konsten och vetenskapen att konstruera och bygga skepp.
 3. brottmekanik

  brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som används i konstruktioner av olika slag.
 4. bronkoskopi

  bronkoskopi, undersökning av luftstrupe (trakea) och luftrör (bronker) med en ”rörkikare” (ett bronkoskop), som kan vara styv (av metall) eller böjlig (av fiber).
 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.
 7. hälsoskydd

  hälsoskydd, term införd i 1982 års hälsoskyddslag i stället för ”hälsovård” för att markera att lagen gällde allmänna åtgärder för att förebygga eller undanröja sanitära olägenheter i miljön.
 8. fertilitet

  fertilitet, biologisk term: fruktsamhet (förmåga att alstra livsduglig avkomma) eller fruktbarhet.
 9. syriska inbördeskriget

  syriska inbördeskriget, väpnad konflikt i Syrien som inleddes 2011.

 10. OPCW

  OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Organisationen för förbud mot kemiska vapen, mellanstatlig organisation, grundad 1987, med säte i Haag, Nederländerna, mottagare av Nobels fredspris 2013.