1. exmoorponny

  exmoorponny, gammal ponnyras från hedområdet Exmoor i Devonshire i sydvästra Storbritannien.
 2. Antarktisfördraget

  Antarktisfördraget, internationell överenskommelse för området söder om 60° sydlig bredd, vilken slöts 1 december 1959 och trädde i kraft 2 juni 1961.
 3. kärnenergi

  kärnenergi, energi som frigörs vid reaktioner med atomkärnor eller vid sönderfall av atomkärnor.
 4. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 5. new forest

  new forest, gammal ponnyras från området New Forest vid Storbritanniens sydkust.
 6. virtuell verklighet

  virtuell verklighet, VR, även virtual world, virtual environment, datorgenererad skenvärld i vilken användaren upplever sig vara och agera.

 7. första maj

  första maj, traditionell festdag i stora delar av Europa.
 8. Nordkorea

  Nordkorea, Demokratiska folkrepubliken Korea, stat i Östasien.

 9. skolinspektör

  sko`linspektör subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: skol--in-spekt-ör-er
  Svensk ordbok
 10. gastroskopi

  gastroskopi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: gastro-skop-in
  Svensk ordbok