1. Försvarets underrättelsenämnd

  Försvarets underrättelsenämnd, FUN, myndighet vars verksamhet 2009 togs över av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.
 2. KMI

  KMI, förkortning för Krigsmaterielinspektionen, äldre myndighet som 1996 uppgick i Inspektionen för strategiska produkter.
 3. ISP

  ISP, förkortning för Inspektionen för strategiska produkter, myndighet inrättad 1996.
 4. CSC

  CSC, International Convention for Safe Containers, internationellt avtal om godkännande och inspektion av containrar.
 5. eversion

  eversion, utåtvändning av ett organ, t.ex. av övre ögonlocket (vid inspektion eller behandling av bindhinnan).
 6. gastrotomi

  gastrotomi, operation där magsäcken öppnas för inspektion eller kirurgisk åtgärd.
 7. självdockande

  självdockande, sägs en flytdocka vara som är byggd i flera frikopplingsbara delar så att två delar kan lyfta en tredje ur vattnet för inspektion och underhåll.
 8. duodenoskopi

  duodenoskopi (nylat. duodenoscopia, av duodenum och den grekiska efterleden - skopia ’-undersökning’, av skopeō ’betrakta’), inspektion av tolvfingertarmen med hjälp av fiberoptiskt instrument eller videoendoskop med s.k. mikrochipkamera som förs ned via matstrupen och magsäcken.
 9. submersibel

  submersibel, benämning på främst icke-militär bemannad undervattensfarkost.
 10. duodenit

  duodenit (nylat. duodenitis), inflammation av slemhinnan i tolvfingertarmen ( duodenum).