1. visitation

  visitation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vis-it-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. inspektera

  inspekte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spekt-er-ar SUBST.: inspekterande, inspektering; inspektion
  Svensk ordbok
 3. uppvisa

  upp`visa verb ~de ~t ORDLED: upp--vis-ar SUBST.: uppvisande, uppvisning
  Svensk ordbok
 4. åtkomlig

  å`tkomlig adj. ~t ORDLED: åt--kom-lig
  Svensk ordbok
 5. visitera

  visite´ra verb ~de ~t ORDLED: vis-it-er-ar SUBST.: visiterande, visitering; visitation
  Svensk ordbok