1. gymnasieinspektör

  gymnasieinspektör, tjänsteman i gymnasieinspektionen, som inrättades vid Skolöverstyrelsen (SÖ) 1966.
 2. Bureau Veritas

  Bureau Veritas, Paris, franskt klassningssällskap, grundat 1828.
 3. otoskop

  otoskop, medicinskt instrument med inbyggd ljuskälla för inspektion av hörselgång och trumhinna.
 4. trafikövervakning

  trafikövervakning, uppgift som i första hand åvilar polisen och som syftar till att skapa trygghet och säkerhet i trafiken.
 5. Gunilla Hulth-Backlund

  Hulth-Backlund, Gunilla, född 1955, sedan 2013 generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 6. on-site inspection

  on-site inspection, term som i nedrustningssammanhang används för att ange den mest ambitiösa formen av kontroll rörande ingångna avtals efterlevnad.
 7. gastroskopi

  gastroskopi, inspektion av magsäcken – och även av matstrupen och tolvfingertarmen – med fiber- eller videoendoskopisk teknik (se endoskopi).
 8. värmekamera

  värmekamera, optoelektrisk (passiv) kamera som utnyttjar den naturliga infrarödstrålningen (värmestrålningen) från objektet, vilket avbildas i realtid på en bildskärm.
 9. Eric Carlens

  Carlens, Eric, 1908–90, svensk öron-, näs- och halsläkare, framstående forskare inom lungkirurgin i samarbete med Clarence Crafoord.
 10. körförbud

  körförbud för motorfordon kan meddelas av riksprovplats vid kontrollbesiktning och av bilinspektör eller särskilt förordnad polisman vid flygande inspektion.