1. amnioskopi

  amnioskopi, inspektion av inre fosterhinnan (amnion) med hjälp av ett kikarinstrument (endoskop) som förs in via slidan och livmoderhalskanalen.
 2. hepatoskopi

  hepatoskopi, inspektion av leverns yta vid laparoskopi (endoskopi av bukhålan).
 3. esofagoskopi

  esofagoskopi, undersökningsmetod där optiska instrument ( esofagoskop) används för inspektion av matstrupen.
 4. Robert Benckert

  Benckert, Robert, 1846–1938, ämbetsman, ombudsman i Stockholms Enskilda Bank 1873–88 och bankinspektör 1888–1914.
 5. Krigsmaterielinspektionen

  Krigsmaterielinspektionen, KMI , inrättades 1935 och tillhörde Utrikesdepartementets handelsavdelning.
 6. Ugo Betti

  Betti, Ugo, 1892–1953, italiensk författare, framför allt dramatiker.
 7. Norske Veritas

  Norske Veritas, Stiftelsen Det Norske Veritas, DNV, Høvik, Oslo, fartygsklassningssällskap grundat 1864.
 8. Seðlabanki Íslands

  Seðlabanki Íslands, Central Bank of Iceland, Reykjavík, Islands centralbank, grundad av staten 1961.
 9. undervattensfarkost

  undervattensfarkost, samlande benämning på bemannade och obemannade farkoster för undervattensbruk.
 10. hysteroskopi

  hysteroskopi, inspektion av livmoderns inre med hjälp av ett optiskt instrument ( hysteroskop) som förs in genom livmoderhalsen upp i livmodern.