1. fetoskopi

  fetoskopi, inspektion av ett foster med ett speciellt optiskt instrument, fetoskop, som förs in i livmodern via moderns bukvägg.
 2. ROV

  ROV (av engelska remotely operated vehicle), fjärrstyrd undervattensfarkost som oftast styrs från ett fartyg via en kabel.
 3. optisk fiber

  optisk fiber, optofiber, fiber som används för att leda ljus.

 4. konventionen mot kemiska vapen

  konventionen mot kemiska vapen (engelska Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction), internationell konvention som öppnades för undertecknande 1993 och trädde i kraft 1997.
 5. bronkoskopi

  bronkoskopi, undersökning av luftstrupe (trakea) och luftrör (bronker) med en ”rörkikare” (ett bronkoskop), som kan vara styv (av metall) eller böjlig (av fiber).
 6. förtroendeskapande åtgärder

  förtroendeskapande åtgärder, säkerhetspolitisk term med ursprung i 1975 års Helsingforsavtal, antaget vid Europeiska säkerhetskonferensen ( ESK).
 7. arbetsmiljö

  arbetsmiljö, förhållandena på en arbetsplats.
 8. klassning

  klassning, klassifikation , av fartyg innebär dels utveckling av regler och bestämmelser rörande fartygs egenskaper, dels implementering av dessa (över hela världen).
 9. brottmekanik

  brottmekanik är läran om hur fasta material brister, främst sådana som används i konstruktioner av olika slag.
 10. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SÄKINT, Stockholm, statlig myndighet, inrättad 2008.