1. intern herniering

  intern herniering (av latin hernia ’bråck’), bråck inne i buken.
 2. Inter Innovation AB

  Inter Innovation AB, Stockholm, företag specialiserat på sedelhantering, sedan 1992 dotterbolag till brittiska De La Rue.
 3. inter arma silent leges

  inter arma silent leges, i krig tiger lagarna, i krig är rättstillståndet upphävt.
 4. interglacial

  interglacial, interglacialtid, detsamma som mellanistid.
 5. interstellär

  interstellär sägs en företeelse vara som hänför sig till rymden mellan stjärnorna.
 6. intergalaktisk

  intergalaktisk sägs en företeelse vara som hänför sig till rymden mellan galaxerna.
 7. interplanetär

  interplanetär, interplanetarisk, sägs en företeelse vara som hänför sig till rymden mellan planeterna (i solsystemet).
 8. interface

  interface,se gränssnitt.
 9. intercellulär

  intercellulär (av inter- och cellulär, jämför nylat. intercellularis), befintlig mellan celler.
 10. intermolekylär

  intermolekylär sägs en reaktion eller annan växelverkan vara som sker mellan två eller flera molekyler.