1. stormning

  stormning [står`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: storm-ning-en
  Svensk ordbok
 2. lättflytande

  lätt`flytande adj., ingen böjning ORDLED: lätt--flyt-ande
  Svensk ordbok
 3. djupintervju

  dju`pintervju subst. ~n ~er ORDLED: djup--inter-vjun
  Svensk ordbok
 4. pose

  pose [på´s] subst. ~n [på´sen] ~r [på`ser] ORDLED: pos-en
  Svensk ordbok
 5. lunch

  lunch [lun´ʃ] subst. ~en ~er ORDLED: lunch-en
  Svensk ordbok
 6. posera

  pose´ra verb ~de ~t ORDLED: pos-er-ar SUBST.: poserande, posering
  Svensk ordbok
 7. ställa sig

  ställ`a sig verb ställde ställt, pres. ställer ORDLED: ställ-er
  Svensk ordbok
 8. halvligga

  hal`vligga verb halvlåg halvlegat, pres. halvligger ORDLED: halv--ligg-er SUBST.: halvliggande
  Svensk ordbok
 9. primus

  pri´mus subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: prim-us-en
  Svensk ordbok
 10. fotarbete

  fo`tarbete subst. ~t ORDLED: fot--arbet-et
  Svensk ordbok