1. fotarbete

  fo`tarbete subst. ~t ORDLED: fot--arbet-et
  Svensk ordbok
 2. upprätt

  upp`rätt adj., neutr. ~ ORDLED: upp--rätt
  Svensk ordbok
 3. halvsitta

  hal`vsitta verb halvsatt halvsuttit, pres. halvsitter ORDLED: halv--sitt-er SUBST.: halvsittande
  Svensk ordbok
 4. skjutjärnsintervju

  skju`tjärnsintervju subst. ~n ~er ORDLED: skjut-järns--inter-vjun
  Svensk ordbok
 5. hetsäta

  het`säta verb hetsåt hetsätit, pres. hetsäter ORDLED: hets--ät-er SUBST.: hetsätande, hetsätning
  Svensk ordbok
 6. skruva sig

  skru`va sig verb skruvade skruvat ORDLED: skruv-ar SUBST.: skruvande, skruvning (till 2)
  Svensk ordbok
 7. telenät

  te`lenät subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; ofta i kortformen nät ORDLED: tele--nät-et
  Svensk ordbok
 8. aptitretare

  apti`tretare subst. ~n äv. aptitretarn, plur. ~, best. plur. aptitretarna ORDLED: apt-it--ret-ar-en
  Svensk ordbok
 9. katalepsi

  katalepsi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: kata-leps-in
  Svensk ordbok
 10. grenstående

  gre`nstående adj., ingen böjning ORDLED: gren--stå-ende
  Svensk ordbok