1. interlobär

  interlobär, anatomisk term: avseende spalten mellan två lober i ett organ, t.ex. mellan två lunglober.
 2. interaktion

  interaktion, medicinsk term som i regel avser läkemedelsinteraktion, se läkemedel (Verkningssätt).
 3. internodium

  internodium, internod, det stamavsnitt (ledstycke) som finns mellan två bladfästen (noder) hos växter.
 4. interkines

  interkines, stadium mellan första och andra celldelningen vid reduktionsdelningen (meiosen).
 5. interspecifik

  interspecifik, mellanarts-, term använd om relationer mellan arter, t.ex. interspecifik konkurrens.
 6. interpersonell

  interpersonell, som har att göra med samspelet mellan människor, t.ex. interpersonell kommunikation och interpersonell intelligens.

 7. interludium

  interludium, infogat avsnitt i ett musikaliskt verk, t.ex. ett fristående parti som leder över från en sats till nästa i en svit eller sonat.
 8. interurbanlån

  interurbanlån, fjärrlån, lån av litteratur mellan olika bibliotek.
 9. intervokalisk

  intervokalisk, term använd om språkljud, speciellt konsonanter, som står mellan två vokaler.
 10. interstadial

  interstadial, kortare tidsavsnitt med varmare klimat under en istid, ofta omfattande något eller några tusental år.