1. attityd

  attity´d subst. ~en ~er ORDLED: attit-yd-en
  Svensk ordbok
 2. reserverad

  reserve´rad adj. reserverat ORDLED: re-serv-er-ad
  Svensk ordbok
 3. taktik

  takti´k subst. ~en ~er ORDLED: takt-ik-en
  Svensk ordbok
 4. dricka

  3drick`a verb drack druckit drucken druckna, pres. dricker ORDLED: drick-er SUBST.: drickande, drickning
  Svensk ordbok
 5. akt

  2akt subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. formera

  forme´ra verb ~de ~t ORDLED: form-er-ar SUBST.: formerande, formering; formation (till 2)
  Svensk ordbok
 7. storma

  storma [står`ma] verb ~de ~t ORDLED: storm-ar SUBST.: stormande, stormning (till 2); storm (till 1)
  Svensk ordbok
 8. opposition

  opposition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: op-pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 9. stol

  stol subst. ~en ~ar ORDLED: stol-en
  Svensk ordbok
 10. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok